Verbetergroep

De Verbetergroep is een snelle, effectieve manier om samen met jongeren problemen op te lossen. Jong en oud nemen samen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. De kracht van deze methode is de snelheid en eenvoud van het proces in combinatie met de activerende werking.

Wat = de Verbetergroep?
De Verbetergroep is een instrument uit het kwaliteitsmanagementmodel van de European Foundation for Total Quality Management. Het is een methode waarbij in drie sessies stap voor stap naar een oplossing van een probleem wordt toegewerkt. De Verbetergroep geeft inzicht in de oorzaken die kleven aan een probleem, biedt meer dan honderd oplossingen voor een gekozen hoofdoorzaak en geeft minimaal één uitgewerkte en kant en klare oplossing. Ook zorgt de Verbetergroep voor draagvlak onder de deelnemers en hun achterban om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving.

Voor wie = de Verbetergroep?
De Verbetergroep wordt ingezet door organisaties, gemeentes of scholen die tegen een probleem aanlopen, waar zowel jongeren als volwassenen bij betrokken zijn. Aan de sessie nemen ongeveer zes jongeren en vier volwassenen deel, vanuit verschillende posities, die allen het probleem erkennen. De kracht van de samenstelling van de groep zorgt ervoor dat er zowel op beleidsmatig als praktijkniveau naar het probleem wordt gekeken. In de drie sessies heeft iedereen evenveel inbreng, we beschouwen jongeren en volwassenen als gelijkwaardig.

Hoe werkt de Verbetergroep?
In drie bijeenkomsten van elk twee uur wordt een gemeten probleem door een groep van ongeveer tien probleemeigenaren uitgewerkt en opgelost. Onder begeleiding van twee procesbegeleiders, met veel snoep, pauzes, plakflappen en heldere afspraken benoemen de deelnemers eerst alle oorzaken die kleven aan een probleem. Dit is de eerste ‘eye-opener’, want aan een probleem kleven vaak meerdere oorzaken. Tijdens de tweede bijeenkomst worden minstens 100 oplossingen bedacht voor de gekozen hoofdoorzaak. In de Verbetergroep zit de kwaliteit ook in de kwantiteit. In bijeenkomst drie wordt gezamenlijk de beste oplossing gekozen en uitgewerkt. De deelnemers gaan daarna direct aan de slag met de uitvoering ervan. Op korte termijn is er al veel activiteit en zien de deelnemers dat hun inzet serieus genomen wordt, voor de langere termijn levert de Verbetergroep een schat aan informatie op om het beleid vorm te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *