Top© Jongeren

ToP© Jongeren ondersteunt organisaties die jongeren willen betrekken bij het organiseren van activiteiten en het vormgeven van beleid. Door middel van de ToP© methodes leren zowel jongeren als volwassenen hoe ze jongeren op een andere manier kunnen laten participeren in hun organisatie.

Wat = ToP© Jongeren?
ToP© Jongeren bestaat uit drie praktische ToP© (Technology of Participation) methodieken. Deelnemers, jongeren of begeleiders van jongeren, leren hoe zij hun rol binnen een organisatie actief kunnen invullen. Ze krijgen niet alleen zicht op hun eigen invulling en aannames van leiderschap en samenwerking, maar ook tools om gesprekken te begeleiden, te brainstormen en hoe een gezamenlijk gedragen activiteit te organiseren. Daarvoor gaan ze aan de slag met een praktisch stappenplan voor het organiseren van activiteiten, op participatieve manier, zodat iedereen eigenaar is van het eindproduct en de gemaakte afspraken. Na de training zijn jongeren enthousiast om een actieve rol op te pakken en voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun aandeel in de organisatie.

Voor wie = ToP© Jongeren?
De trainingen zijn geschikt voor jongeren, maar ook voor vrijwilligersorganisaties, buurt- en jongerenwerkers, managers en consultants die de betrokkenheid van jonge mensen in hun organisatie willen vergroten. De training kan direct aan jongeren worden gegeven, maar ook aan volwassenen die willen dat jongerenparticipatie een onderdeel is van de organisatie.

Hoe werkt ToP© Jongeren?
De ToP© Jongeren methode bestaat uit minimaal drie dagdelen training waarin verschillende methodes die jongerenparticipatie stimuleren aan de orde komen; de discussiemethode, de workshopmethode, de action-planning, leiderschap en teambuilding. Het definitieve programma en de duur van de training wordt bepaald in afstemming met de vrijwilligersorganisatie(s).

In de training wordt in stappen toegewerkt naar het ontwerpen en uiteindelijk uitvoeren van een gezamenlijke activiteit. Jongeren leren eerst hoe gebrainstormd kan worden in de workshopmethode, leren vervolgens wat het belang is van een geleid gesprek in de discussiemethode. Tenslotte passen zij dit toe in de actieplanningmethode. Met elkaar activeren en begeleiden de deelnemers andere jongeren binnen de eigen organisatie, waarmee op participatieve wijze een activiteit wordt georganiseerd. Uniek is dat jongeren dit proces zelf gaan begeleiden en uitgedaagd worden voor de groep te staan en zich als ‘peer to peer begeleider’ te ontwikkelen.

Voor deze methode werken wij samen met ICA Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *