Peerraadpleging

Heb je een probleem of knelpunt waarmee jongeren te maken hebben? Vraag hen dan zelf om advies! Als zij zelf achter de oplossing staan is de kans van slagen groter.

Wat = Peerraadpleging?
Met Peerraadpleging raadplegen jongeren zelf hun achterban door leeftijds- en groepsgenoten te interviewen. Deze gegevens zijn van grote waarde voor beleidsmakers en iedereen die met jongeren werkt, omdat de resultaten een duidelijk beeld geven over wat er onder jongeren leeft.

Voor wie = Peerraadpleging?
Peerraadpleging is geschikt voor organisaties met een gedefinieerd probleem of vraag waarbij jongeren op wat voor manier dan ook betrokken zijn. Na de training doen 8 tot 12 jongeren onderzoek naar een voor de organisatie belangrijk onderwerp of knelpunt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de behoeften en wensen van jongeren.

Hoe werkt Peerraadpleging?
De methodiek bestaat uit een training van minimaal twee dagdelen, terugkombijeenkomsten, een analyse van de gegevens en een onderzoeksverslag. Tijdens de training worden de jongeren getraind in communicatie- en interviewvaardigheden en denken zij mee aan de samenstelling van de vragenlijst, waardoor deze is afgestemd op de leefwereld en het taalgebruik van jongeren. Na de training interviewen de peerraadplegers ieder tien jongeren uit hun omgeving. De respondenten moeten aan vooraf bepaalde criteria voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *