Pak je dak

Dakvernieuwing in de agrarische sector

Vanaf 2024 wordt een verbod op asbestdaken ingesteld. In Overijssel moet de komende jaren 10 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd worden waarbij 75% afkomstig is van agrarische gebouwen. OAJK en Provincie Overijssel willen jonge boeren bewust maken van het belang van dakvernieuwing.

Het vervangen van asbestdaken is belangrijk. Niet alleen in verband met de regelgeving, maar ook voor de gezondheid en financiële risico’s die asbest met zich meebrengt. De asbestdeeltjes die vrijkomen bij brand of verwering van het dak, zijn kankerverwekkend en hebben dus schadelijke gevolgen voor de (naastgelegen) bewoners. Daarnaast worden deze deeltjes bij brand of verwering wijd verspreid in de omgeving. Asbesthoudende daken zijn dus niet alleen een gevaar voor de bewoners zelf, maar deze daken kunnen ook gezondheidsrisico’s voor de wijdere omgeving opleveren. Het vervangen van de daken krijgt daarmee ook een maatschappelijke betekenis: door als agrariër je in te zetten voor een asbestvrije omgeving draag je bij aan de gezondheid van de omgeving.

Een asbestdak brengt ook financiële risico’s met zich mee, vooral in het geval van brand. Het saneren van de vrijgekomen deeltjes als gevolg van brand, brengen hoge kosten met zich mee. Kosten die zelden zijn begroot en zware consequenties hebben voor de financiële gezondheid van zowel het bedrijf als de gemeente.

AJK-avond: dakvernieuwing in de agrarische sector
Vanuit het project ‘Pak je Dak’ is het mogelijk om gratis voorlichting over dakvernieuwing te krijgen tijdens informatieavonden. Denk aan fiscale voordelen, financiën, subsidie en alle mogelijkheden in dakvernieuwing.
Wil jij een spreker over dit onderwerp tijdensjouw AJK-avond? Neem dan contact met ons op.