Over ons

Organisatiestructuur PJO-OAJK

De Plattelands jongeren Overijssel is een op zich zelf staande vereniging met een belangrijke doelgroep; Jongeren! Het bestaat uit 2 besturen; Het OAJK (Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt) en de PJO (Plattelands Jongeren Overijssel). De activiteiten voor het OAJK richtten zich vooral op de agrarische jongeren en zijn dan ook nauw betrokken met NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt). De PJO richt haar activiteiten vooral op de leefbaarheid van het platteland, voor nu en in de toekomst. Omdat de doelgroep gezamenlijk is en we veel overlap hebben qua gemeenschappelijke doelen en projecten wordt er 1 x per kwartaal gezamenlijk vergaderd

Deze organisatiestructuur is nieuw, het OAJK was vroeger ondergesneeuwd in de PJO organisatie. Op de ALV in 2015 is deze structuur aangenomen om zo dichter bij de diverse afdelingen te staan.

 

Wat betekent dit voor jullie?

Concreet genomen betekent dit een verbetering voor jullie, de lijnen worden korter, en het bestuur is beter zichtbaar. Het gevolg van steeds meer zelf doen, kan er steeds meer met lokale afdelingen opgetrokken worden zodat we SAMEN de belangen kunnen behartigen. Het is van belang elkaar hier in te vinden en te versterken. Dit doe je door meer kennisdeling en elkaars activiteiten te bezoeken en weten wat de ander doet.

Het organogram komt er als volgt uit te zien.

organogram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *