Oasis Game

De Braziliaanse organisatie Elos heeft een methode ontwikkeld om in dorpen en wijken samen met bewoners te komen tot empowerment. Door een sociaalveilige omgeving te creëren worden buurtbewoners samengebracht om hun gezamenlijke droom te realiseren.

Wat = Oasis Game?
Het doel van een oasis game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van een wijk of dorp (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige en speelse manier (Game). De invulling is niet aan ons, we vertrouwen erop dat bewoners goed weten wat goed voor hen is. Een oasis game heeft altijd een sociaal resultaat, de kern draait om activering, participatie en samen met je buren iets voor de buurt doen. Op deze manier ervaren mensen dat je dromen kunt realiseren door krachten te bundelen. Naast het sociale resultaat zijn er ook fysieke resultaten zichtbaar in de openbare ruimte, of in gebouwen.

Voor wie = Oasis Game?
Oasis Game is bedoeld voor wijken of dorpen waar men buurt- of dorpsbewoners wil laten zien dat ze zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Tijdens een oasis game speelt een team van 20-30 bewoners, professionals en vrijwilligers ‘het spel’. Vrijwilligers zijn bewoners, gemotiveerde buitenstaanders, maar ook scholieren, jongeren en studenten. Het team dat Oasis Game speelt wordt begeleid door twee procesbegeleiders.

Hoe werkt Oasis Game?
Oasis Game wordt in zes dagen uitgevoerd, verspreid over twee of drie weekenden. Er is ook een verkorte versie mogelijk. Deelnemers gaan de buurt in met de opdracht om bewoners te mobiliseren, te betrekken en uiteindelijk actief mee te laten dromen, beslissen en werken aan een gezamenlijk gedragen resultaat. De spelers bereiken stap voor stap steeds meer buurtbewoners en betrekken hen in het proces van de game. Een oase is geslaagd als mensen voelen dat zij samen iets kunnen bereiken en dat hun droom een spectaculaire (fysieke) vorm heeft gekregen in de wijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *