Discussiestukken

AJK-leden hebben inspraak bij de vorming van een standpunt als het om belangrijke thema’s gaat. Er worden drie discussiestukken per jaar besproken, NAJK stelt deze samen. In deze discussiestukken staat achtergrondinformatie bij de verschillende thema’s en een aantal stellingen en conceptstandpunten. In Overijssel worden deze discussiestukken (per e-mail) verstuurd naar alle afdelingen, met het verzoek om op de verschillende stellingen te reageren. Daarnaast proberen wij bij elk discussiestuk een interessante avond te organiseren wat over het onderwerp gaat. Aan de hand van jullie mening proberen wij een mening te vormen van alle jonge agrariërs in Overijssel! Momenteel wordt het discussiestuk vergunningverlening behandeld. Op 31 maart organiseren wij een discussieavond over dit onderwerp, eind april nemen wij jullie mening naar NAJK.  Mocht je nou niet naar de discussieavond kunnen, maar wel je mening willen geven…Laat dan je mening horen via info@oajk.nl

Vergunningen in de landbouw

Discussiestuk 

 

2016
Smartfarming & Big data

2015
Fosfaat in de landbouw – Op weg naar een mineralenoverzicht
Gewasbescherming
Arbeidsinvulling en automatisering

2014
Kostprijs
Imago
Marktkracht

2013
Mestbeleid
Samen werken, samen leven binnen generaties
Bodemvruchtbaarheid

2012
Gewasbescherming
Landbouw en bedrijfsovername over 30 jaar
Alternatieve financiering

2011
Grondmobiliteit
Maatschappelijk debat schaalvergroting

2010
Innovatie
Bedrijfsontwikkeling
Mineralenbeleid
Dierenwelzijn en volksgezondheid

2009
Genetische modificatie
Markt

2008
Risicomanagement
Food or fuel

2007
Natura 2000

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *