Algemeen OAJK

Het OAJK is een vereniging voor jongere boeren en boerinnen (tot de leeftijd van 35 jaar) in de provincie Overijssel. Het OAJK streeft naar goede omstandigheden voor (jonge) boer(inn)en in Overijssel om hun bedrijf zo duurzaam mogelijk over te kunnen nemen en voort te kunnen zetten. Duurzaam in de zin van: profit, planet en people – volhoudbaar, goed voor de bodem, dier, mens, omgeving, inclusief het inkomen en welzijn van de ondernemer en zijn/haar gezin. Het DB OAJK neemt hierin initiatief en draagt zorg voor het goed functioneren van de vereniging en doet dit zoveel mogelijk samen en in afstemming met haar leden. Het OAJK is daarnaast een vereniging die leden alle ruimte geeft voor meningsvorming en het (oefenen met) het uiten daarvan.

Wij zien het als onze rol en taak om het volgende te doen:
• Politiek agenderen en belangenbehartiging/lobby in opdracht van de leden. Daarnaast ook spreken namens de leden (vertegenwoordigen). Het is van belang hiervoor de mening van de leden op te halen, met aandacht voor alle bedrijfstakken. Jongere leden voelen misschien een drempel om hun mening te laten horen. Het OAJK wil hier gericht aandacht voor hebben/mee helpen. Waar dat van toepassing is kan het OAJK anderen ondersteunen in hun belangenbehartiging (in lijn met de doelen van het OAJK).
• Het OAJK streeft naar een helicopterview: brede en open blik op wat er allemaal speelt. Deze helicopterview wordt gedeeld en gespiegeld zowel naar ‘buiten’ als naar ‘binnen’ de vereniging.
• Inspireren: zowel leden als partijen uit ons netwerk. Dat kan zowel op basis van visie – mening van de leden, helicopterview – als op basis van praktijk: het initiatief nemen voor, en uitvoeren van, projecten en het delen van kennis en kunde.
• Gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten en provincie.

Bestuur
Het OAJK wordt bestuurd door een groep enthousiaste jongeren, klik hier voor informatie over het OAJK bestuur . Zij bespreken maandelijks actuele onderwerpen, projecten en activiteiten tijdens de Dagelijks Bestuur vergadering. De leden van het OAJK: lokale Agrarisch Jongeren Kontakten (AJK’s), Jonge Agrarische Vrouwen (JAV’s) en lokale, individuele leden.
Tevens is er een afvaardiging naar het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) om samen met andere provincies allerlei zaken te bespreken en op landelijk niveau belangen te behartigen.

Volg ons ook via:

F_icon.svg   YBGgi9BO

10868040_624795007647072_757331500225974076_n   20160114_211847  20151006_212706

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *