Algemeen OAJK

Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) is een vereniging voor en door jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Een vereniging voor én door jonge agrarisch geïnteresseerde mensen. Momenteel hebben we meer dan 500 leden, verdeeld over 10 lokale AJKs en 1 JAV (Jong Agrarische Vrouwen). Dit zijn onafhankelijke verenigingen met elk hun eigen activiteiten. Zij organiseren evenementen variërend van excursies, activiteiten en informatieavonden over verschillende inhoudelijke onderwerpen.

Speerpunten
OAJK staat voor ontmoeting en belangenbehartiging. OAJK doet dit door activiteiten voor haar leden te organiseren en contacten te onderhouden met organisaties die actief zijn in de agrarische sector, denk hierbij aan de (provinciale) politiek en organisaties zoals LTO Noord. Ook staan wij voor versterking van contacten onderling.

Er zijn steeds minder boeren in Nederland, zo ook in Overijssel. OAJK maakt zich daarom sterk voor de positie van de jonge boer! Het is  belangrijk dat er zoveel mogelijk jonge boeren,boerinnen en agrarisch geïnteresseerden bij het OAJK zijn aangesloten. Alleen dan komt het OAJK zoveel mogelijk te weten over wat er zich in Overijssel afspeelt.

… want we doen het samen!

Activiteiten
Het OAJK organiseert elk seizoen een bestuurdersavond voor alle bestuurders van de lokale AJKs en JAV. Daarnaast organiseert OAJK voor al haar leden 3 provinciale avonden. Tijdens deze provinciale avonden worden de dicussiestukken bsproken over de thema’s die NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) dat seizoen behandeld. Het NAJK heeft elk seizoen 3 verschillende discussiestukken, door middel van stellingen onderzoekt NAJK de mening van haar leden. Tijdens deze OAJK avonden en door middel van een enquête polst OAJK de mening van haar Overijsselse leden. Deze worden verzamelt en doorgespeeld naar NAJK. Voor de intensieve leden wordt in samenwerking met GAJK elk jaar een intensieve avond georganiseerd. OAJK heeft ook nog een Jonge Agrarische Vrouwen commissie (JAV Overijssel). Zij organiseren activiteiten voor de vrouwelijke leden van OAJK, zo ook de Ladies Night (zie onderstaande foto).

Bestuur
Het OAJK wordt bestuurd door meerdere vertegenwoordigers, klik hier voor het OAJK-bestuur. Zij bespreken maandelijks actuele onderwerpen en toekomende activiteiten tijdens de DB-vergadering. OAJK houdt contact met haar leden door middel van contactpersonen bij elk lokale AJK. Ze kunnen met vragen altijd bij ons terecht. Daarnaast behartigt OAJK de belangen van haar leden bij voornamelijk de lokale en provinciale politiek. Tevens is er een afvaardiging naar NAJK om samen met de andere provincies allerlei zaken te bespreken en op landelijk niveau belangen te behartigen.

Volg ons ook via:

F_icon.svg   YBGgi9BO

10868040_624795007647072_757331500225974076_n   20160114_211847  20151006_212706

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *