Jongeren de belangrijkste schakel in de politiek?!

Dat agrarische jongeren onmisbaar zijn in de politiek is geen geheim. Echter moeten de agrariërs aan steeds meer regeltjes voldoen, vooral nu met het fosfaatreductie plan en de fosfaatrechten in het vooruitzicht. Om meer te weten te komen over hoe de politiek eraan toegaat in Brussel, nodigde het Overijsselse Agrarisch Jongeren Kontakt Annie Schreijer-Pierik, euro-parlementariër, uit om ons een avond wegwijs te maken in deze politke.

Tekst: Nicole Hofman en Marloes ter Woerds

Extra aandacht voor de politieke organisatie in de agrarische sector, dat was de basis voor het OAJk om Annie Schreijer-Pierik uit te nodigen voor een interactieve nieuwjaarsborrel. “Helaas kon Annie Schreijer-Pierik op het laatste moment niet meer. Dit vond ze erg jammer en daarom heeft ze ons uitgenodigd om een dag naar Brusel te komen om ons rond te leiden”, vertelt Nicole Hofman, organisator van deze dag. “Dit was natuurlijk helemaal interessant. Daarom zijn we 11 januari om 5.30 uur met 13 agrarische jongeren uit Overijssel naar Brussel vertrokken” aldus Nicole.

Als eerste kregen de jongeren uitleg over het wel en wee van de politiek in Brussel. Middenin deze presentatie werden ze op verzoek van Annie Schreijer-Pierik uitgenodigt om een deel van de vergadering van de Landbouwcommissie bij te wonen, waar ze nog bij aanwezig was. “Er was een discussie gaande over de vogelgriep. Erg boeiend om te zien wat de invloeden van de vogelgroep door de hele Europese Unie zijn geweest”, vertelt Marloes, één van de jongere die deze dag mee was. “Als de ophokplicht zou worden verlengt, zou er een groot plobleem komen. Het predikaat ‘vrije uitloop’ van de eieren van de Freiland kippen zou dan verlogen gaan. Gelukkig is het niet zo ver gekomen”. De jongeren mochten aan het eind van de vergadering zelf even op de foto met de net herverkozen voorzitter van de landbouwcommisie Czeslaw Siekierski en Annie Schreijer-Pierik, natuurlijk.

Na de uitgebreide lunch kregen de jongeren een rondleiding door het parlement door Sander Smit, assistent van Annie Schreijer-Pierik. Hier hebben ze het uitvoerig uitleg gehad over de organisatie in Brussel. Vervolgens werden ze speciaal welkom geheten door de voorzitter van de Visserij commissie, waar ze een stemming bijwoonden. “Als laatste hebben we uitgebreid met Annie Schreijer-Pieirik, over de mogelijkheden binnen de politiek en de invloed daarop gehad”, aldus de enthousiaste Nicole. “We hebben veel tijd gehad om al onze prangendevragen te stellen. Tijdens de weg terug naar huis hebben we het veel gehad over de toekomst van de agrarische sector, de rol van de politiek daarin en hoe kunnen we de politiek beïnvloeden gehad”, aldus Marloes.

ook de Freiland kippen, binnen te houden tijdens de maanden waarin er een verhoogd risico is op de verspreiding van vogelgriep zonder dat daarbij het predikaat ´vrije uitloop´ verloren gaat. In de praktijk komt dat neer op een ophokplicht voor de maanden van november tot en met maartHet was een erg lange, maar vooral interessante dag. “We hebben veel positieve reacties ontvangen”, aldus Nicole. “En of zo’n dag nog niet leuk genoeg is, Annie Schreijer-Pierik nodigde, tijdens de borrel, alle jongeren die mee waren uit om een keer bij het bedrijf van haar en haar man langs tekomen in Hengevelde. Dit gaan we natuurlijk zeker doen”!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *