Dakvernieuwing in de agrarische sector

Vanaf 2024 wordt er een verbod op asbestdaken ingesteld. In Overijssel moet de komende jaren 10 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd worden, waarbij 75% afkomstig is van agrarische gebouwen (cijfers 2017).

Asbest in Overijssel

Op agrarische bedrijven:  7.255.000 m²
Inmiddels verwijderd:       230.000 m²
Nog te verwijderen:       7.025.000 m²

Dat betekent dat slechts 3% van het asbest op daken van agrarische bedrijven verwijderd is. Nog een flinke weg te gaan dus!

Waarom een verbod op asbestdaken?

Het verbod op asbestdaken moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken zijn door de jaren heen aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid: de asbestdeeltjes die vrijkomen bij brand of verwering van het dak zijn kankerverwekkend en hebben dus schadelijke gevolgen voor jou en je (naastgelegen) buren. Daarnaast worden deze deeltjes bij brand of verwering wijd verspreid in de omgeving. Het vervangen van de daken krijgt daarmee ook een maatschappelijke betekenis: door je als agrariër in te zetten voor een asbestvrije omgeving draag je bij aan de gezondheid van de omgeving.

Facts

  • Asbest is schadelijk voor de gezondheid en het milieu
  • Door je in te zetten voor een asbestvrije omgeving draag je bij aan de gezondheid van de omgeving
  • Niets doen is geen optie!

77% van de jonge boeren in Overijssel denkt na over dakvernieuwing op zijn/haar bedrijf

Wat als mijn dak na 2024 niet vervangen is?

Gemeenten kunnen met een boete dwingen om het asbestdak alsnog te verwijderen. In aanloop naar 2024 wordt het verzekeren van een asbestdak (en eventuele schade bij derden) steeds lastiger en duurder. Premies stijgen en polisvoorwaarden worden aangescherpt. De kosten van schade bij derden door onder andere brand, worden niet meer gedekt en moet u zelf betalen. Bijvoorbeeld de opruimkosten van neergedwarrelde asbestdeeltjes op het terrein van uw buren of de naastgelegen openbare weg. Dit loopt al snel in de tienduizenden euro’s. Kosten die zelden zijn begroot en zware consequenties hebben voor de (financiële) gezondheid van zowel het bedrijf als de gemeente. Na 2024 zijn panden met een asbestdak niet meer verzekert.

Tips & tricks

  • Bedrijfsovername is een logisch moment om toekomstplannen te maken. Neem daarom deze keuzes ook mee in je plannen.
  • Laat de subsidies niet liggen.
  • Denk aan de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt.
  • Gezien de krapte in het aanbod van saneerders en de stijgende vraag wordt verwacht dat de kosten voor dak vervanging blijven stijgen. Wacht dus niet te lang!
  • Denk ook aan je eigen imago. Hoe leg jij uit aan je buren dat jij een giftige stof op je dak hebt?
  • De subsidie vanuit de overheid loopt af. Deze subsidie is er tot en met 2019 en op=op!
  • Als er ruimte is, investeer dan nu!

Adviestool vervanging asbestdaken

Deze adviestool geeft de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen van de fiscale en financiële gevolgen van het vervangen van het asbestdak. Fiscale wetgeving is ingewikkeld en iedere situatie specifiek, dus overleg voordat je definitief overgaat tot investering met je accountant of belastingadviseur voor de exacte invulling en voorwaarden.

Download hier de ‘Adviestool vervanging asbestdaken’ van Countus.

Wat weet jij over asbest?

Doe de korte quiz!