Bestuurderstrainingen

EHBO by Night
In de training EHBO by Night ga je heel praktisch aan de slag met verschillende aspecten van EHBO. De training is opgebouwd uit drie onderdelen. In het eerste deel ga je oefenen met EHBO bij veel voorkomend letsel, denk aan een bloedneus, een bloedende snee of een gebroken been. Daarna komt het zwaar letsel aan de orde, waarbij je leert hoe je een slachtoffer kan helpen die mogelijk in levensgevaar verkeert. Het derde deel van de training gaat over gezondheidsverstoring als gevolg van drank- en/of drugsgebruik. Klik hier

Gein zonder pijn
In de training Gein zonder pijn leer je hoe je op een goede manier omgaat met ongewenst gedrag, maar nog belangrijker, hoe je het (deels) kan voorkomen. Het doel van de training is ongewenst gedrag terugdringen door middel van positieve gedragscode, factoren herkennen die leiden tot ongewenst gedrag, bezoekers accuraat aanspreken op ongewenst gedrag en de escalatieprocedure toepassen.

Safety First
Deze training neemt je mee door de wirwar van regels, verzekeringen en wetgeving. Op een interactieve manier wordt jouw kennis getest en flink verbeterd. Vragen als: worden belastingzaken en verzekeringen binnen een bestuur geregeld? Neemt elk bestuurslid zijn bestuursverantwoordelijkheid? Wat doe je als de penningmeester er met de kas vandoor gaat? Ook komen auteursrecht, vergunningen en veiligheid aan bod. Gegarandeerd een leuke en interessante avond voor jou, je medebestuurders, commissie en/of werkgroepsleden.

IVA+
De IVA+ training van Plattelandsjongeren is een leuke interactieve training speciaal ontwikkeld op de behoeften van de plattelandsjongerenverenigingen. Naast de verplichte onderdelen van de IVA zoals wetten omtrent alcoholgebruik, het omgaan met riskant alcoholgebruik en methodieken voor het beperken van het schenken van alcohol aan jongeren, wordt ook de kennis van alcohol en drugs bijgespijkerd. Na de training kent elke barvrijwilliger de verantwoordelijkheden van achter de bar staan. Elke deelnemer aan de training ontvangt het officiële IVA-certificaat.

Ledenwerving
De training ledenwerving is een interactieve training waarbij je in zo’n 2 uur tijd bewust wordt gemaakt van wat er allemaal komt kijken bij het werven van leden. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het imago van jouw vereniging. Hoe zien anderen jouw vereniging? Waarom zouden zij lid willen worden? Door middel van opdrachten wordt actief nagedacht over verschillende groepen potentiële leden en hoe je hen het beste kunt bereiken.

Flirten
De training Flirten is een leuke interactieve training die je met je bestuur of commissie volgt. Deze training start met de beste flirttips en -trucks en maakt bespreekbaar waar de grens ligt voor jou als persoon en voor jullie als bestuur. Je leert meer over een intieme zone en of die voor iedereen hetzelfde is. Vragen als: wat accepteer je van elkaar en van de leden, hoever mag je gaan en hoe ga je als bestuur om met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, komen aanbod.

Netwerken
In een 2,5 uur durende training ga je actief aan de slag met de onderwerpen: wat is netwerken, wat zijn mijn doelen, hoe ziet mijn netwerk eruit en hoe kan ik mijn netwerk inzetten en onderhouden?

Ook is er aandacht voor online netwerken. Het is een training die bol staat van oefeningen. Na deze training heb je een goed beeld van wat netwerken is en hoe je dat slim kan gebruiken. Ook leer je over elkaars netwerk, dat kan heel zinnig zijn als jij niet de juiste persoon in je netwerk hebt, maar je collega-bestuurder misschien wel.

Bestuurstraining
Tijdens de training leer je hoe effectief besturen werkt, hoe je jullie vergadering kan structureren en daardoor een stuk efficiënter maakt. Het geeft je inzicht in de kracht en valkuilen van jullie bestuur en helpt je om het bestuur opnieuw in te richten. Ook gaat de training in op de functieprofielen van de verschillende bestuursleden: klopt deze verdeling en kent iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden? Vooraf bespreken we telefonisch waar jullie pijnpunten liggen en daar besteden we extra aandacht aan.

Teambuilding
Teambuilding is leren samenwerken, samen aan het bestuur werken. Daarom zal je tijdens deze training aan de slag moeten, werken met elkaar en samen jullie sterke en zwakke kanten opzoeken. De training is vormgegeven aan de hand van de theorie van BelBin, deze schrijft een ideaal team voor. Aan de hand van heel veel samenwerkingsopdrachten wordt jouw bestuur getoetst aan deze theorie. Zo ontdek je waar jouw team goed in is, wat het team nodig heeft en wat een valkuil is. Het kan heel verhelderend werken om samen een dag te werken aan samenwerking. Vol frisse moed en goede ideeën kun je daarna weer verder met elkaar. Wij kunnen de training op maat maken n.a.v. jouw specifieke vragen.

Kosten
– Voor wie: bestuurders, commissieleden en vrijwilligers van (grote) activiteiten
– Kosten: gratis voor leden van Plattelandsjongeren Overijssel
– Kosten voor niet-leden: € 300,-
– Training is op locatie (regel je zelf)
– Duur training: 2 tot 2,5 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *